FUNKCJE SPECJALNE - disto D510-dalmierz laserowy Leica

Idź do spisu treści

Menu główne

FUNKCJE SPECJALNE

Poziom 1 > Poziom 2

POMIARY TRAPEZÓW : Za pomocą tej funcji możemy w szybki i dokładny sposób zmierzyć powierzchnię fasad lub określić spadki płaszczyzn dachowych. Po dokonaniu 2 pomiarów oprócz wyniku wyświetli nam się także spadek wzdłuż mierzonej celowej. A wszystko to dzięki wbudowanemu czujnikowi w nachylenia w dalmierzu Disto D510.  

POMIAR PROFILI PIONOWYCH : Za pomocą tego urządzenia możemy mierzyć różnice wysokości. W tym celu należy wstępnie wykonać pomiary do punktów odniesienia. Jeśli punkty te są zlokalizowane w jednym określonym kierunku, wówczas wyniki pomiarów odległości wraz z różnicami wysokości wyznaczą nam profil terenowy.

FUNKCJE PITAGORASA : Za pomocą tej funkcji można w sposób pośredni pomierzyć odległości w poziomie jak i w pionie.Wystarczy wykonać pomiar w trzech punktach a dalmierz Leica Disto D510 obliczy wynik. Funkcja ta sprawdzi się idealnie w wyznaczaniu wysokości cząstkowych jak np. balkonów czy okien.

FUNKCJA TYCZENIA : Do pamięci urządzenia możemy wprowadzić dwie niezależne wartości (a oraz b). Od tej pory każda mierzona odległość będzie pomniejszona o podaną wartość. Na ekranie dalmierza pojawi się dodatkowo odległość jaką mamy do kolejnego punktu tyczenia. Po zbliżeniu się do niego na odległość 10 cm usłyszymy sygnał dźwiękowy  

 


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego