FUNKCJA POMIARÓW BEZPOŚREDNICH - disto D510-dalmierz laserowy Leica

Idź do spisu treści

Menu główne

FUNKCJA POMIARÓW BEZPOŚREDNICH

Poziom 1 > Poziom 2

POMIARY MINIMALNEJ/MAKSYMALNEJ WARTOŚCI : bardzo użyteczna funkcja np. podczas wyznaczania przekątnych pomieszczenia - pomiar wartości maksymalnej. Natomiast pomiar wartości minimalnych znajduje zastosowanie np. podczas wyznaczania kątów prostych między ścianami.

POMIARY POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI : Po dokonaniu dwóch lub  trzech pomiarów obliczamy powierzchnie lub kubaturę pomieszczenia. Koniec z kłopotliwym zapisywaniem pomiarów na kartce! Wynik jest obliczany automatycznie i pojawia się na ekranie dalmerza.

FUNKCJA TRÓJKOĄTOWANIA ORAZ POMIARU KĄTÓW POMIESZCZENIA : Użyteczna funkcja trójkątowania znajduje zastosowanie w wyznaczaniu powierzchni pomieszczenia wielonarożnikowego. Pomieszczenie dzielimy na trójąty, następnie wykonujemy trzy pomiary wyznaczając tym samym powirzchnie trójkątów, które zostają automatycznie dodane do siebie. Dalmierz dodatkowo wyświela informację o wartości kątów między narożnikami pomieszczenia i tym sposobem możemy sprawdzić czy kąty są proste.   


WSPOMAGANIE PRAC MALARSKICH : Korzystając z tej funkcji można zmierzyć łączną powierzchnię ścian pomieszczenia bez zapisywania i obliczania na kartce papieru. Wystarczy, że zmierzymy długości ścian, które w zalożności od potrzeby dodajemy lub odejmujemy, następnie dokonujemy pomiaru wysokości pomieszczenia. Dalmierz automatycznie mnoży wysokość ze wcześniej otrzymanym wynikiem i otrzymujemy dokładny pomiar.  

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego